Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is dè brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt en is aangesloten bij de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU).

Onder het SFU vallen weer drie stichtingen namelijk:

  • SNCU - Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten
  • STAF - Stichting Arbeidsomstandigheden Flexbranche
  • STOOF - Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche

Van de 18.000 bestaande uitzendbureaus in Nederland zijn er ruim 1.000 lid van de NBBU en daarnaast nog slechts 500 van de ABU.

De CAO voor uitzendkrachten inzien op de site, doe je hier.

Marnic uitzendbureau is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en past dan ook die Algemene Voorwaarden toe.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. DS 40538398.
Hier kunt u onze Algemene voorwaarden downloaden. 

www.nbbu.nl